... veure com un fumarell es llença a l'aigua com una fletxa per pescar algun peix, amb
    unes rapidíssimes capbussades, us asseguro que és tot un espectacle ...
... avui us annexo una fotografia que vaig tenir l'oportunitat de fer-li a un exemplar, quan
    anava directament a pescar un peix ...
       

PÀGINA 668
04 DE GENER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL