... just al costat del Monestir de Pedralbes hi ha una residència privada que es va construir l'any 1920 sota la direcció d'Enric Sagnier i Villavecchia...
... cal remarcar que en aquesta edificació s'hi conserva un claustre gòtic del segle XV i a la façana hi ha diversos elements escultòrics procedents del monestir de Santa Maria de Besalú, un romànic del segle XII ...
... aquesta edificació descansa sobre les restes del convent dels frares franciscans que estaven al servei de les monges clarisses del monestir...
... els frares eren consellers espirituals i confessors de les monges, que, esporàdicament, exercien de procuradors...
... a canvi dels serveis, els capellans i els frares rebien de les monges sou i manutenció, és a dir, habitatge, menjar i vestit....
... en la fotografia que hi vaig fer, que recull un detall de la façana, trobareu situats a la finestra elements romànics abans comentats ....
 
         

PÀGINA 670
06 DE GENER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL