... aquest matí he aconseguit fer aquesta fotografia a aquest ànec cullerot que coincideix en el moment en que està fent el canvi del plomatge d'eclipsi al plomatge hivernal ...
... normalment en aquest temps ja tots han fet el canvi, però sempre en queda algun que té el rellotge biològic una mica retardat  ...
 
         

PÀGINA 676
12 DE GENER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL