... en el cullerot no sols és espectacular el bec, sinó també, a part de la seva vestimenta,
    les irisacions que emanen del plomatge que té al cap ...
... al menys això és el que vaig intentar recollir amb aquesta fotografia que vaig aconseguir
    fer-li el passat divendres als aiguamolls del Fonollar a Viladecans ....
       

PÀGINA 681
17 DE GENER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL