... retrat que vaig aconseguir fer ahir en la meva cacera fotogràfica per Collserola ....
       

PÀGINA 700
5 DE GENER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL