... per a mi, un dels rapinyaires més elegants i amb un aspecte molt atípic és aquest, que vaig aconseguir fotografiar el dilluns passat ...
... es tracta del " Sagittarius serpentarius ",conegut amb el nom de Secretari ...
... habita a Àfrica ...
 
         

PÀGINA 708
13 DE FEBRER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL