... probablement perquè casa nostra no és l'hàbitat natural d'aquesta àliga, fa que aconseguir fer-li una fotografia, sigui una conseqüència d'un encontre que es produeix molt ocasionalment, gairebé únic ...
... és per això que entendreu una certa satisfacció que un sent quan ho aconsegueix ...
 
         

PÀGINA 711
16 DE FEBRER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL