... un rapinyaire més per a la col·lecció...
... es tracta d'un aufrany fosc, científicament conegut amb el nom de " Necrosyrtes monachus "...
       

PÀGINA 712
17 DE FEBRER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL