... si topes amb un voltor emprenyat, millor no acostar-s'hi .....
       

PÀGINA 715
20 DE FEBRER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL