... fotografia feta el dimarts passat en els aiguamolls del Delta de Llobregat....
... és un fenomen que es repeteix en el moment de les migracions ...
... aquesta vegada està format per un núvol de fredelugues ....
... impossible poder-les comptar ...
       

PÀGINA 719
24 DE FEBRER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL