... aquest rellotge que vaig aconseguir fotografiar, sempre marca l'hora exacta ....
 
         

PÀGINA 745
23 DE MARZO DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL