... avui Dilluns Sant comencen a celebrar-se les processons de Setmana Santa en moltes localitats de la península Ibérica ...
... per això us poso avui i en aquí aquesta fotografia d'un Sant Crist que vaig fer l'any passat en la meva estància a Sevilla ...
       

PÀGINA 771
18 D'ABRIL DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL