... seguint amb la temàtica religiosa de Setmana Santa, avui Dimarts Sant, us poso aquesta fotografia d'una imatge d'una Dolorosa que vaig fer l'any passat en la meva estància a Sevilla ...
 
         

PÀGINA 772
19 D'ABRIL DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL