... una de les millors experiències relaxants que hom pot tenir és anar a l'abadia de Montserrat i escoltar com els monjos canten els seus cants gregorians  ...
... especialment els referits a la Setmana Santa ...
 
         

PÀGINA 774
21 D'ABRIL DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL