... fàcils d'observar, complicades de fotografiar ...
... la polla blava és una au molt poruga i, per tant és molt difícil que surti pels espais oberts a passejar o a alimentar-se ...
... d'aquí que, d'aquesta fotografia que vaig aconseguir fer-li a aquest jove exemplar, n'estigui especialment satisfet ...  
 
         

PÀGINA 782
19 DE MAIG DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL