... no és gens normal poder apropar-se tant a un mascle d'ànec griset, que estigui fora de l'aigua ...
... és per aquest motiu de que n'estigui tant satisfet d'aquesta fotografia que vaig aconseguir fer-li en els aiguamolls del Remolar ...
... amb aquesta foto al davant, podeu gaudir de cap a peus de l'extraordinària vestimenta que llueix aquesta família d'ànecs...
 
         

PÀGINA 788
25 DE MAIG DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL