... una de les millors fotografies que he fet a un exemplar de voltor és aquesta que us annexo avui ...
 
     
PÀGINA 836
23  DE JUNY DE 2.011
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL