... són vergonyoses les instal·lacions que munten les nostres companyies de serveis: llum, telèfon, etc. en les nostres poblacions...
... no es qüestionen, ni respecten absolutament res...
.. si un cable ha de passar pel mig d'un carrer, doncs tranquils, se'l fa passar per allà on sigui ...

... visitant pobles o barris que estèticament són preciosos, observes que deixen de ser-ho, degut a la quantitat de cables que pengen per tot arreu ...
... aquest és el cas de la petita població de Talamanca, amb carrés formats per antigues cases velles ben restaurades, quina estètica queda destrossada gràcies a aquestes instal·lacions fetes amb tant poca cura ...

... la fotografia que us annexo avui l'he estat treballant i hi he tret tots els cables que es veien ...
... la casa de l'esquerra és del 1.741 i les de la dreta són ambdues del 1733, no em negareu que
si realment la situació fos aquesta que recull la fotografia, l' indret fóra preciós ....
 
     
PÀGINA 857
17  DE JULIOL DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL