... el dissabte passat vaig arribar-me a visitar les restes que queden del Castell de Tona, doncs en aquest mateix espai hi ha una església romànica, Sant Andreu de Tona, que tenia molt interès en veure-la ...
... del castell que cap al 880, el comte Guifré el Pilós va establir o refer, encara s’hi conserven una torre de guaita i algunes filades de pedres d’uns murs defensius, dalt el turó ...
... val la pena conèixer que durant uns dos segles, els Montcada van ser senyors del castell i del terme de Tona...
... quan va morir Guillema de Montcada (sense descendència), el domini va tornar al rei, que, després de diverses vicissituds, el va vendre a un altre feudal...
... els tonencs no hi estaven conformes i van aconseguir, gràcies a la col·laboració de la ciutat de Barcelona, retornar al senyor la quantitat de diners que havia pagat i, així, deixar de dependre’n...
... per la concessió, per part del rei Martí l’Humà, del dret de carreratge (1401), Tona passava a ser carrer de Barcelona, o sigui, els tonencs tenien, des de llavors, els mateixos drets i obligacions que els ciutadans de Barcelona...
... el rei li va reconèixer, a Tona, un primer règim municipal autònom...
... en la fotografia que us annexo i que hi vaig fer, podeu veure en primer pla el que queda de la torre de guaita i al fons l'església romànica de Sant Andreu de Tona ...
 
     
PÀGINA 864
24  DE JULIOL DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL