... a Monells hi podeu trobar aquesta portalada del 1790 ...
... damunt la porta hi ha una marca que diu " UBI CARITAS EST IBI DEUS EST " ...
... que en bon llatí s'hauria d'haver escrit: UBI CHARITAS EST, IBI DEUS EST " ...
... que en català vol dir: " on hi ha caritat, Déu hi és "...
 
     
PÀGINA 878
08  D'AGOST DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL