... avui i dins la nostra segona etapa, estrenem aquesta secció del nostre lloc web...
      ... en aquest apartat i tal com ja veníem fent fins ara, posarem cada dia una fotografia amb el seu
          corresponent comentari...
      ... hi trobaràs una mica de tot ...
      ... probablement serà aquest un lloc molt mal endreçat ...
      ... serà com l'amagatall d'un mussol en que no hi ha cap mena d'ordre ...        
 
       
PÀGINA 001
19 DE GENER 2.009
     
   
 
PÀGINA PRINCIPAL