... aquest rostre em recorda a algú .....  
       
PÀGINA 005
23 DE GENER 2.009
     
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL