... quina millor estampa de fidelitat a l'amo que aquesta.....  
       
PÀGINA 006
24 DE GENER 2.009
     
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL