... avui i com a fotografia del dia vull posar aquí aquesta que vaig fer a una de les innumerables
          cases que van ser víctimes de caigudes d'arbres....
     ... en aquest cas es pot apreciar molt bé els danys ocasionats per la caiguda d'un arbre, un pi
         centenari, damunt la taulada i l'entrada de la casa .....
 
       
PÀGINA 007
28 DE GENER 2.009
     
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL