... una de les primeres fotografies que vaig fer quan vaig canviar de màquina fotogràfica va ser aquesta ...
.. crec que el resultat va ser bó, modèstia apart...
 
         
PÀGINA 011
1 DE FEBRER 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL