...  dissabte passat vaig poder fer aquesta fotografia en el Castell de Penyafort ...
...  es tracta d'una pintura mural que es pot veure en un estat deficient i pendent de restauració a la paret occidental de la sagristia vella. Va ser pintat l'any 1641...
...  com podeu veure aquesta pintura està situada dins d'un arcosoli...
...  és una composició piramidal formada per la Verge flanquejada per dos dominics, vestits amb hàbit i un
d'ells amb ulleres, probablement és un retrat del Pare Pere Joan Guasch , fundador del convent de Penyafort. L'altre probablement és la figura que representa a Sant Domènech de Guzman ...
...  la Verge està asseguda damunt d'uns núvols i voltada d'àngels: els adolescents, els nens o putti i els caps alats...
...  es tracta d'una composició típica de l'art barroc i que segueix les normes estilístiques imposades per la Contrareforma religiosa ...
 
PÀGINA 049
16 DE MARÇ 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL