... aquesta fotografia la vaig fer perquè, ho sento, mentre passejo no puc evitar anar badant mirant les façanes de les cases...
 
PÀGINA 054
21 DE MARÇ 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL