... aquest matí he fet aquesta fotografia...
... prova evident de que la primavera està viva ...
 
PÀGINA 058
25 DE MARÇ 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL