... des de l'any 1846 els andalusos celebren la " Feria de Abril "...
... aquesta feria, que en a mi em costa molt d'entendre, és la festa més emblemàtica de la ciutat de Sevilla ...
... centre de reunió de sevillans en el que, durant una setmana, la tertúlia, les tapes, el vi, la dansa, les castanyoles, els carruatges de cavalls es converteixen en el centre de la vida dels sevillans...
... avui us annexo una de les fotografies que hi vaig fer i que recull a tres sevillanes situades en aquest entorn ...
 
PÀGINA 088
07 DE MAIG 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL