... entre els edificis del " Parque de María Luisa " de Sevilla el que més destaca és la monumental "Plaza de España "...
... es va construir expressament per l'" Exposición Iberoamericana " de l'any 1929...
... com s'aprecia a la fotografia, aquesta gran plaça és d'estil regionalista, es a dir, es basa en elements típics de l'arquitectura sevillana, com l'obra vista feta de maó i el revestiments ceràmics...
... d' aquesta fotografia que hi vaig fer fa pocs dies, n'estic especialment satisfet, doncs el carruatge amb el cavall li donen un color folklòric al retrat, reforçant el caràcter regionalista de l'estil de l'edificació ...
 
PÀGINA 091
10 DE MAIG 2.009
     
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL