... avui he anat a visitar i a fotografiar el Monestir de Santes Creus, que és un dels més grans i millor conser-
    vats conjunts monàstics cistercencs que es poden visitar a l'actualitat...
... es va fundar el 1168, hi va ser protegit per la noblesa i els reis, amb el que es va convertir en un centre es-
    piritual, d'estudis i de colonització del territori...
... en aquest indret la vida monàstica s'hi va mantenir, ininterrompudament fins el 1835...
 
PÀGINA 138
28 DE JUNY DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL