... fa mesos que vaig fer aquesta fotografia ...
... i avui l'he recuperada dels meus arxius per posar-la aquí ...
... quan li vaig fer la foto a aquest pelicà, el vaig despertar de la siesta que estava fent, però crec que valia la
    pena despertar-lo ... o no...
 
PÀGINA 140
30 DE JUNY DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL