... amb el coixins de fer puntes, amb el boixets i amb molta paciència i temps es poden fer meravelles...
... com aquest vanos que he fotografiat i que ha fet la meva muller ...
 
PÀGINA 152
12 DE JULIOL DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL