... espero que els amants de les orquídies gaudeixin amb la fotografia que he fet avui ...
... aquesta orquídia amb flors pluri-acolorades és única en el món ...
 
PÀGINA 160
20 DE JULIOL DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL