... passejant per Catalunya, tot sovint, ens trobem amb roques rogenques...
... aquestes roques rogenques corresponen a un moment de la història geològica anomenat Buntsandstein, estatge inferior del triàsic, primer període del mesozoic...
... el Buntsandstein és constituït per roques d'origen continental, o sigui, dipositades en un continent, d'on prové aquest seu color rogenc...
 
PÀGINA 162
22 DE JULIOL DE 2.009
     
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL