... homenatge al meu mestre Miquel Rocher ...
... en agraïment als seus consells i a les classes pràctiques gratis que m'ha impartit aquests darrers dies...
   
PÀGINA 183
16 D'AGOST DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL