... aquesta fotografia tant simple que he fet avui aquest matí, vol respondre a la pregunta :
... ¿ d'on ve tanta calor que fa..... ?
   
PÀGINA 185
18 D'AGOST DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL