... la fotografia que he fet avui recull un d'aquells moments més esperats de la "cica revoluta "...
... la germinació d'una nova corona de fulles ....
... aquesta planta que tenim plantada en un racó del jardí té un aspecte similar a les palmeres, però sense estar
    emparentades amb elles...
... n'existeixen unes 15 espècies i van ser molt corrents durant l'era mesozoica, especialment durant el període
    juràssic...
... de fet aquest període és conegut com la "Edat de les Cicas" ...
   
PÀGINA 189
22 D'AGOST DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL