... avui poso aquí aquesta fotografia que, aquesta tarda, he aconseguit fer a una de les papallones més espec-
    taculars que tenim a casa nostra, degut a la seva mida, a les llargues cues de les ales posteriors i al seu dis-
    seny alar, d'un color clar, blanc trencat, solcat de franges negres i amb lúnules blavoses marginals a les ales
    posteriors...
... es tracta d'un exemplar de les " Iphiclides podalirius ", una papallona zebrada, ificlides ...
... molta gent la confon amb la papallona rei o macaó, però tot i que se semblen no tenen res a veure ....
   
PÀGINA 192
25 D'AGOST DE 2.009
       
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL