... l'home necessita comunicar-se i relacionar-se amb l'exterior...
... és per aquest motiu que en els seus habitatges necessita tenir finestres ....
... tancar-se és empobrir-se i és morir ....
   
PÀGINA 195
28 D'AGOST DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL