... a vegades hi ha creients que han de doblar d'intensitat la virtut teologal de " La Fe ", per tal d'aguantar situacions difícils...
... sublimar aquestes situacions és l'únic remei per suportar-les ....
   
PÀGINA 196
29 D'AGOST DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL