... fotografia realitzada amb l'ajuda de la Rosa Maria Sanou i amb el mestratge d'en Miquel Rocher ...
... recull la lluita per sobreviure entre una vespa i una aranya ...
... tot i que la caiguda en una tranyina, gairebé és un cul de sac per la víctima ....
   
PÀGINA 197
30 D'AGOST DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL