... vull començar el mes de setembre posant aquesta fotografia que vaig aconseguir fer en la meva estança a Sevilla ... 
... el sol es posa just darrera de la " Torre del Oro ", edifici emblemàtic de la capital sevillana ...
   
PÀGINA 199
1 DE SETEMBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL