... amb aquesta fotografia que avui us annexo, vull expressar que, a vegades, visitant indrets prou interessants, sempre hi ha aquell racó que, per a tu, té una llum i un interès especial ... 
   
PÀGINA 200
2 DE SETEMBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL