... avui és 11 de setembre ...
... és la Diada de Catalunya ...
... mentre feia aquesta fotografia en el Gran Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya, pensava com m'agradaria de que el nostre govern fós l'ànima i la llum que guiés el nostre poble, en la recerca de solucions, fins a aprovar l'assignatura que té tants anys pendent el poble de Catalunya...
 
     
PÀGINA 207
 11 DE SETEMBRE DE 2.009
         
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL