...aquesta portalada em té el cor robat ...
... no puc deixar de retratar-la ...
... es troba al bell mig del poble de Cubells...
... està a l’església de Santa Maria del Castell, un edifici romànic tardà, d’una sola nau, del segle XIII de
    l’escola lleidatana...
   
PÀGINA 210
 14 DE SETEMBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL