... en aquesta planta d'hibiscus hi havia moltes flors, però de totes elles, aquesta és la que més em va cridar l'atenció ...
   
PÀGINA 215
 19 DE SETEMBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL