... cada dia m'agrada més retrobar velles pedres que són pont entre el present actual i els temps passats...
   
PÀGINA 216
 20 DE SETEMBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL