... si la Dama Blanca no vol, no hi ha manera de poder fotografiar-la ...
... em considero molt afortunat havent pogut fer aquesta fotografia .....
   
PÀGINA 220
 24 DE SETEMBRE DE 2.009
       
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL