... quan anava a fer aquesta fotografia a Turquia, hi havia una persona darrera els vidres de la finestra, que va desaparèixer just en el moment en que tenia la màquina fotogràfica preparada ....
... no vaig somiar pensant en que aquesta casa estava habitada, doncs encara que la vella porta d'entrada estava tancada a cal i canto, l'existència de cortines i cortinetes demostren que no vaig veure cap fantasma...
 
     
PÀGINA 221
 25 DE SETEMBRE DE 2.009
         
   
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL